BUDITE ISPRED DRUGIH… REZERVIŠITE ODMOR NA ZLATARU………. PROMOVIŠITE SVOJU TURISTIČKU PONUDU………… KADA STE NAS POSETILI, ISKORISTITE POSETU MUDRO

VAŽNI TELEFONI


 

Lista brojeva telefona ustanova od javnog značaja na teritoriji opštine Nova Varoš

Državne institucije i javne službe

Telefon

Email

Opština Nova Varoš

62-140; 62-142

ounvaros@gmail.com

Opštinski sud

61-583

 

Poreska uprava

61-188

 

Katastar nepokretnosti

61-195

 

Republička inspekcija

62-662

 

Tržište rada

62-563

 

Opštinski organ za prekršaje

62-790

 

Opštinsko javno tužilaštvo

61-080

 

Odeljenje unutrašnjih poslova

62-240

 

Elektrodistribucija

61-328; 61-945

 

Vatrogasna služba

61-774

 

Šumska uprava

61-775

 

Crveni krst

62-254

 

JP "3. septembar"

62-552

 

Pošta Nova Varoš

61-198

 

 

Zdravstvene ustanove i apoteke

Telefon

Email

Dom zdravlja Nova Varoš

63-150

 

Gradska apoteka

61-420

 

 

 

 

 

 

Osnovne i srednje škole

Telefon

Email

OŠ ''Živko LJujić'' Nova Varoš

61-462

oszlj_nvaros@open.telekom.rs

OŠ "Knezova Raškovica" Božetici

672-223

 

OŠ "Momir Pucarevic" Akmačici

685-433

 

OŠ "Dobrisav Dobrica Rajic" Bistrica

80-626

 

OŠ "Gojko Drulovic" Radoinja

88-337

 

OŠ "Vuk Stefanovic Karadžic" Jasenovo

84-404

 

Gimnazija ''Pivo Karamatijević''

033 61-079

gimnazijanv@gmail.com

Tehnička škola Nova Varoš

61-150

tskola@beotel.net

 

Institucije kulture

Telefon

Email

Biblioteka ''Jovan Tomić''

64-472

bibliotekanv@gmail.com

Dom kulture ''Jovan Tomić''

61-130

domkulturenv@gmail.com

 

 

 

 

Benzinske pumpe i autobuske stanice

Telefon

Email

Autobuska stanica

61-361

 

Benzinska stanica Nova Varoš

61-158

 

Benzinska stanica Kokin Brod

86-070

 

Benzinska stanica Bistrica

80-618

 

Automoto Savez Srbije

61-128

 

 

Mediji

Telefon

Email

Zlatarske novosti

61-194

 

Radio "Zlatar"

62-133

r.zlatar@open.telekom.rs

 

 

 

 

Banke

Telefon

Email

Komercijalna banka

61-502; 61-503

 

Vojvođanska banka

64-663

 

Banka Intesa

64-380

 

Eurobank EFG

64-400