VAŽNI TELEFONI


 

Lista brojeva telefona ustanova od javnog značaja na teritoriji opštine Nova Varoš

Državne institucije i javne službe

Telefon

Email

Opština Nova Varoš

62-140; 62-142

ounvaros@gmail.com

Opštinski sud

61-583

 

Poreska uprava

61-188

 

Katastar nepokretnosti

61-195

 

Republička inspekcija

62-662

 

Tržište rada

62-563

 

Opštinski organ za prekršaje

62-790

 

Opštinsko javno tužilaštvo

61-080

 

Odeljenje unutrašnjih poslova

62-240

 

Elektrodistribucija

61-328; 61-945

 

Vatrogasna služba

61-774

 

Šumska uprava

61-775

 

Crveni krst

62-254

 

JP "3. septembar"

62-552

 

Pošta Nova Varoš

61-198

 

 

Zdravstvene ustanove i apoteke

Telefon

Email

Dom zdravlja Nova Varoš

63-150

 

Gradska apoteka

61-420

 

 

 

 

 

 

Osnovne i srednje škole

Telefon

Email

OŠ ''Živko LJujić'' Nova Varoš

61-462

oszlj_nvaros@open.telekom.rs

OŠ "Knezova Raškovica" Božetici

672-223

 

OŠ "Momir Pucarevic" Akmačici

685-433

 

OŠ "Dobrisav Dobrica Rajic" Bistrica

80-626

 

OŠ "Gojko Drulovic" Radoinja

88-337

 

OŠ "Vuk Stefanovic Karadžic" Jasenovo

84-404

 

Gimnazija ''Pivo Karamatijević''

033 61-079

gimnazijanv@gmail.com

Tehnička škola Nova Varoš

61-150

tskola@beotel.net

 

Institucije kulture

Telefon

Email

Biblioteka ''Jovan Tomić''

64-472

bibliotekanv@gmail.com

Dom kulture ''Jovan Tomić''

61-130

domkulturenv@gmail.com

 

 

 

 

Benzinske pumpe i autobuske stanice

Telefon

Email

Autobuska stanica

61-361

 

Benzinska stanica Nova Varoš

61-158

 

Benzinska stanica Kokin Brod

86-070

 

Benzinska stanica Bistrica

80-618

 

Automoto Savez Srbije

61-128

 

 

Mediji

Telefon

Email

Zlatarske novosti

61-194

 

Radio "Zlatar"

62-133

r.zlatar@open.telekom.rs

 

 

 

 

Banke

Telefon

Email

Komercijalna banka

61-502; 61-503

 

Vojvođanska banka

64-663

 

Banka Intesa

64-380

 

Eurobank EFG

64-400