Važni telefoni


 

Lista brojeva telefona ustanova od javnog značaja na teritoriji opštine Nova Varoš

Državne institucije i javne službe Telefon Email
Opština Nova Varoš 62-140; 62-142 ounvaros@gmail.com
Opštinski sud 61-583  
Poreska uprava 61-188  
Katastar nepokretnosti 61-195  
Republička inspekcija 62-662  
Tržište rada 62-563  
Opštinski organ za prekršaje 62-790  
Opštinsko javno tužilaštvo 61-080  
Odeljenje unutrašnjih poslova 62-240  
Elektrodistribucija 61-328; 61-945  
Vatrogasna služba 61-774  
Šumska uprava 61-775  
Crveni krst 62-254  
JP “3. septembar” 62-552  
Pošta Nova Varoš 61-198  
 
Zdravstvene ustanove i apoteke Telefon Email
Dom zdravlja Nova Varoš 63-150  
Gradska apoteka 61-420  
 
     
 
Osnovne i srednje škole Telefon Email
OŠ ”Živko LJujić” Nova Varoš 61-462 oszlj_nvaros@open.telekom.rs
OŠ “Knezova Raškovica” Božetici 672-223  
OŠ “Momir Pucarevic” Akmačici 685-433  
OŠ “Dobrisav Dobrica Rajic” Bistrica 80-626  
OŠ “Gojko Drulovic” Radoinja 88-337  
OŠ “Vuk Stefanovic Karadžic” Jasenovo 84-404  
Gimnazija ”Pivo Karamatijević” 033 61-079 gimnazijanv@gmail.com
Tehnička škola Nova Varoš 61-150 tskola@beotel.net
 
Institucije kulture Telefon Email
Biblioteka ”Jovan Tomić” 64-472 bibliotekanv@gmail.com
Dom kulture ”Jovan Tomić” 61-130 domkulturenv@gmail.com
     
 
Benzinske pumpe i autobuske stanice Telefon Email
Autobuska stanica 61-361  
Benzinska stanica Nova Varoš 61-158  
Benzinska stanica Kokin Brod 86-070  
Benzinska stanica Bistrica 80-618  
Automoto Savez Srbije 61-128  
 
Mediji Telefon Email
Zlatarske novosti 61-194  
Radio “Zlatar” 62-133 r.zlatar@open.telekom.rs
     
 
Banke Telefon Email
Komercijalna banka 61-502; 61-503  
Vojvođanska banka 64-663  
Banka Intesa 64-380  
Eurobank EFG 64-400